Bedrijvenloop

Na eerdere succesvolle edities, wordt op zaterdag 26 augustus de 8e editie van het gezellige Veldhovense loopfestijn, de Veldhoven 10 Miles, gehouden.

Dit jaar organiseert de Veldhoven 10 Miles wederom een bedrijvenloop! Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met één of meerdere teams deelnemen aan de halve (8 km) of hele 10 Miles (16,1 km). Een prima mogelijkheid om samen met uw medewerkers op een gezonde en sportieve wijze de teamgeest te versterken en uw bedrijf of organisatie te promoten. U kunt zich op een leuke wijze meten met andere bedrijven en voor, tijdens of na afloop andere bedrijven en organisaties ontmoeten. De eindtijd van de 3 snelste deelnemers telt voor het bedrijvenklassement. De eindtijden worden ook in de individuele klassementen opgenomen.

Team Intersport

Wij nodigen u en uw medewerkers van harte uit om als team deel te nemen aan de halve of hele Veldhoven 10 Miles op zaterdag 26 augustus 2023.

Wat bieden wij de deelnemers aan de bedrijvenloop ?

  • Startnummers voor de deelnemers (minimaal 3 en maximaal 5 per team)
  • Tijdregistratie voor iedere deelnemer
  • Einduitslag in teamklassement per afstand
  • Ieder teamlid wordt ook apart opgenomen in het individuele klassement
  • Iedere deelnemer ontvangt digitaal een teamfoto, indien het team op de foto gaat
  • Ieder team ontvangt consumptiebonnen voor de deelnemers
  • Prijsuitreiking voor de 3 beste bedrijventeams ( alleen voor de 10 Miles)
  • Omroepen bedrijfsnamen van de deelnemende bedrijven bij start en finish
  • Naamsvermelding bedrijf op de website (lijst deelnemende bedrijven)
  • Publicatie uitslagen op veldhoven10miles.nl.

Kosten

De kosten voor deelname zijn per team en afstand als volgt:

Halve 10 Miles: € 75,–
Hele 10 Miles: € 100,–

Deelname voorwaarden

Inschrijving vindt plaats per team. Ieder team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers en de teams mogen zowel gemengd zijn, als alleen bestaan uit mannen of vrouwen. Deelnemers aan de halve en hele 10 miles dienen minimaal 16 jaar te zijn. Ieder team dient uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt. Door opeenvolgende nummers toe te voegen wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende teams van hetzelfde bedrijf. Iedere deelnemer kan maar aan één team deelnemen. Van een team mogen zowel werknemers als niet-werknemers deel uit maken.

Team IntersportDoor de tijden van de snelste drie deelnemers op te tellen wordt de eindtijd bepaald. Het team met de laagste eindtijd wint de Bedrijvenloop. Er zijn prijzen voor de eerste drie teams, alleen bij 10 Miles. De tijdwaarneming geschiedt d.m.v. een tijdsregistratiesysteem. Deze is verplicht en wordt verstrekt door de organisatie. Naast opname in het bedrijvenklassement zal elke deelnemer opgenomen worden in het individuele klassement.

Inschrijven

Inschrijven kan op www.inschrijven.nl tot 1 augustus via inschrijven.nl.

Wilt u meerdere teams van een bedrijf inschrijven, heeft het de voorkeur om deze in keer in te schrijven voor 1 augustus. Het terugtrekken van reeds ingeschreven teams kan tot en met 1 augustus. Indien u een team voor genoemde datum terugtrekt, ontvangt u het betaalde inschrijfgeld retour, met inhouding van € 25,– administratie- en voorbereidingskosten. U kunt een team eventueel terugtrekken door een e-mail te sturen naar info@veldhoven10miles.nl

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de Bedrijvenloop kunt u het beste een e-mail sturen naar info@veldhoven10miles.nl.